سال نو مبارک

لحظات شیرین و فرح بخش در هتل المپیک قم در سال نو.